FUCK! ik ben een feminist

17 januari 2009 door  
Geplaatst in Boeken

fuck!ik-ben-een-feministWas het feminisme niet iets voor manhatende vrouwen uit de vorige eeuw? Roos Wouters moet er niets van hebben. Zij is de jonge ambitieuze supervrouw die alles weet te combineren: relatie, kinderen, carrière en een rijk sociaal leven. Alles heeft ze onder controle. Totdat ze zomaar haar kind op het schoolplein vergeet. Ze raakt overspannen en werkloos, leest de krant niet meer en draagt nog slechts joggingpakken. De arbo-arts adviseert haar om in de zandbak te gaan zitten en eens goed naar haar kinderen te kijken. Ondertussen verdient haar man weer ouderwets de kost. Hoe heeft dat alles kunnen gebeuren?

Fuck! Ik ben een feminist is de zoektocht van een moderne vrouw die constateert dat ouders die werk en zorg willen combineren hopeloos tekortschieten. Wie dat echter aankaart wordt uitgemaakt voor ambitieloze deeltijdfeminist. Roos komt op het spoor van medestanders en lotgenoten. Ze blijkt niet de enige te zijn die het gevoel heeft altijd te vroeg van huis te gaan om toch weer te laat op het werk te verschijnen. Ze concludeert dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe vorm van emancipatie: niet tégen maar mét mannen. Tijd voor het feminisme.

Beoordeling

Goed geschreven, grappig en herkenbaar boek
Roos heeft een prachtig stuk werk geleverd met dit boek! Het is grappig, eerlijk en heel herkenbaar voor de moderne 30’ers. Roos weet heel treffend de feministische illusies die ons voorgespiegeld zijn te doorprikken, daarbij helder uiteenzettend waar de emancipatiestrijd van onze huidige generatie ligt. Verfrissend is dat zij het niet langer over een vrouwenstrijd heeft, maar met haar term Feminisme het een gezamenlijke strijd maakt voor vrouwen en mannen. Beide hebben immers baat bij het bevrijdt worden uit de oud patriarchale keurslijven waarin zij eeuwen gevangen waren. Wat ik persoonlijk waardeer aan haar betoog is dat zij het wegneemt van het zwaartepunt op betaald arbeid en aangeeft waarom zorgwerkzaamheden in de privésfeer niet langer in het verdomhoekje kunnen blijven staan. Daarmee laat zij een volkomen nieuw geluid horen in feministenland, een geluid dat herkenbaar is en voor het eerst sinds jaren aansluit op de behoeften van de gemiddelde burger en ook voor hun begrijpelijk is. Daarmee is het haar gelukt om het feministische discours in plaats van een elitaire discussie, een nationale discussie te maken waar ook lager opgeleiden en fabriekswerkers aan deel kunnen nemen. Door haar kinderen tijdens haar studie te krijgen heeft zij het overigens goed aangepakt. Nu begin dertig met schoolgaande kinderen, en een studie politicologie op zak, ligt haar hele toekomst voor haar open. Zij is er klaar voor en gaat er nu dan ook helemaal voor!

Reacties

Wij vinden het leuk als je je gedachten of mening met ons deelt...